February 23, 2006

screenshot Linkologia

Linkologia (polish)

(social bookmarking)

Linkologia to nowy polski serwis, w którym mo?esz gromadzi? linki do swoich ulubionych stron i mie? do nich dost?p z dowolnego komputera, gdziekolwiek jeste?. Mo?esz tak?e dzieli? si? swoim zbiorem odno?ników z innymi u?ytkownikami Linkologii oraz korzysta? z ich zbiorów.

Blog

meta