June 13, 2006

screenshot blog kardesligi

blog karde?li?i (turkish)

(beta status indicated in the title of the page)

Blog Karde?li?i nedir? Blog Karde?li?i, Türkiye’deki blog sahiplerini bir araya getirip, blog okuyucular? ve yazarlar? aras?nda bir ba? kurmaya, takip edilecek bloglar?n bulunmas?n? kolayla?t?rmaya çal??maktad?r.

(a network and aggregator of blogs from Turkey)

Blog

meta